Viden

Mange oplysninger på undersiderne er fra Abraham,

www.abraham-hicks.com

som er en kollektiv bevidsthed. Abraham er en ikke-fysisk strøm af bevidsthed og Esther Hicks fortolker eller udtrykker denne bevidsthed, så det fremtræder som et enkelt budskab for lytterne. Abraham er multidimensionale og multifacetterede og så afgjort multibevidste.

Vi har alle evnen til at modtage information fra det ikke-fysiske. Vi har alle adgang til at komponere dejlig musik eller male smukke billeder. Det er alt sammen til rådighed for os på ethvert tidspunkt og fra hvilket som helst fysisk fordelagtigt punkt. Ligesom der er en stor variation i den måde, folk oplever og tolker musik eller kunst på, er der en stor variation i måden, hvorpå folk fortolker ikke-fysisk energi.