SINDSRO

Hvordan skal man leve sit liv, for at det bliver et godt liv?

menneskelig blomstring… en form for fuld livsudfoldelse som det menneske, man er

at leve i overensstemmelse med sin intuition

Man kan læse sig til at sindsro – også kaldet stoisk ro har det mål at opnå en tilstand af indre balance og sindsligevægt, uanset hvad man så end bliver udsat for i livet; altså ikke et problemfrit liv, men “at man skal kunne blive stående, når stormen kommer.”

Stoicismens hovedtanke er, at det ikke er de begivenheder og omstændigheder, vi møder i livet, der er afgørende. Det væsentlige er måden, vi reagerer på… at vi reagerer på en afbalanceret og fornuftig måde.

Det er altså vigtigt, at vi ikke kommer i følelsernes vold… at vi ikke reagerer i affekt på det, vi møder.

Det er igennem en vedvarende filosofisk træning, at man kan komme til at leve i en egentlig forstand og hermed have styrken til at stå fast over for livets udfordringer.

Ved at skrive ens tanker ned kommer de på afstand og man kan se på dem udefra. Her udefra kan man stille spørgsmål til tankerne og forfine dem, så de passer til det menneske, man egentlig er. Sådan kan man påvirke den samtale, man har kørende med sig selv inde i hovedet hele tiden, ved at forme denne samtale i en mere etisk retning.

Ved at skrive ned udøver man livskunsten på. Ved at skrive tankerne ned bliver de tydeligere og man kan påvirke dem.

Hvad var der på spil, og kunne jeg have tænkt og gjort noget andet?

Du kan læse mere om stoicismen her:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/stoicismen-kan-laere-os-leve-vores-liv-paa-en-god-og-smuk-maade