Vibrationsharmoni

For at et ønske kan blive realiseret, eller før noget kan manifesteres i vores livsoplevelse, skal der være en vibrationsmæssig harmoni mellem vores ønsker og  overbevisninger.

Når vi sætter fokus på noget, udsender vi en vibrationsfrekvens, som enten matcher, eller ikke matcher frekvensen af den måde, som vores inderste væsen (kilde) ser på det.

Når vi er i stand til bevidst at føle vibrationsharmonien eller harmonien mellem disse to vibrationspunkter (os selv og vores inderste væsen), vil vi have en klar bevidsthed om vores følelsesmæssige styresystem. Når vi er i harmoni med vores kilde, oplever vi klarhed, vitalitet, begejstring, lidenskab, velvære, som er naturlig for os.

Fokuserer vi på det modsatte af vores ønske, vil vi få en stærk negativ følelse.

Følelsen af lettelse viser os, at vibrationsforholdet mellem vort ønske og vores overbevisning omkring det, er bedre. Altså, jo bedre vi føler os, desto mere er vores energier i balance.

En vigtig ting er, at vi har fokus på, hvor vi er på vej hen i stedet for at have fokus på virkeligheden, som den er lige nu.

Handlingsrejsen og følelsesrejsen

vi bevæger os gennem 2 rejser sideløbende: Handlingsrejsen, f.eks. sygdom, og Følelsesrejsen, den valgte følelse.

Vi kan vælge imellem:

Smerter … følelsen af frygt, vrede, bekymring, bebrejdelse, fortvivlelse.

Smerter … følelsen af håb.

Handlingsrejsen: (tid, rum og allerede manifesterede ting).

Følelsesrejsen: (vibrationsmæssig reaktion på det øjeblik i tid, hvor fremtidige oplevelser bliver formet).

vores fokus aktiverer en vibration i os og jo bedre vi har det, desto mere gavnligt er vores fokus.

Når vi bevidst søger de positive aspekter af et emne, vil vi automatisk blive styret i den rigtige retning.

Når vi er fast besluttet på at finde et positivt aspekt, kan vi som regel finde et og dermed kan vi ændre vores vibration om et ønske.

DET ER VORES  HELT PERSONLIGE VALG!