Tillad

alt det du er

Når vi ønsker, ønsker vi fordi vi ved, at det er meningen, at vi skal have det godt og når vi har det dårligt, ønsker vi at have det bedre.

Det, vi tænker og hvordan tanken føles og hvad der derefter manifesterer sig, er en reaktion på vores fokus. Vi skaber bevidst, når vi fokuserer på det, vi personligt og specifikt ønsker at skabe.

Bevidst skabelse handler om, at vi tillader at være i forbindelse med strømmen af velvære og med alt det, vi personligt betragter som godt.

Det begynder med følelsen af utilfredshed med det, som er. Dette giver liv til en proces, hvor vi klargør personlige præferencer til noget nyt; altså at opnå samklang med ideen og detaljerne vedrørende det ønskede og til sidst bevidst at være vidne til den bevægelse i kræfter og situationer, som imødekommer anmodningen.

Vores fysiske krop er i besiddelse af meget præcise vibrationsfortolkere (sanser). Vi er ikke altid opmærksom på, at vi har dem, eller at vi bruger dem til at definere vores fysiske realitet, men vi lever i en vibrerende verden og alt hvad vi opfatter, skyldes vores evne til at fortolke vibration.

Vores sanser fortolker vibration. Vores evne til at forstå kontinuiteten af, hvem vi er som et evigt ikke fysisk væsen og hvem vi er her, i vores fysiske krop, skyldes de vibrationsfortolkere, vi kalder følelser.

Vores følelser giver os hvert eneste øjeblik en indikation af vibrationsforholdet mellem vores ikke fysiske jeg og vores fysiske jeg. Dette forhold er det vigtigste for os, og intet kan forøge vores fysiske oplevelse mere, end en forståelse af vores egne følelser, for de fortæller os alt, hvad vi behøver at vide om forholdet mellem vores fysiske jeg og vores ikke fysiske jeg.

Altså:

  1. vi oplever, at noget kan være bedre
  2. vi ønsker
  3. vi tillader
  4. vi oplever med alle vores sanser den bedre måde at leve på
  5. dette noget ændrer sig til den ønskede bedre måde at leve på