Tillad

Tillad alt det du er

Når Ester ønsker, ønsker hun fordi hun ved, at det er meningen, at hun skal have det godt og når hun har det dårligt, ønsker hun at have det bedre.

Det, hun tænker og hvordan tanken føles og hvad der derefter manifesterer sig, er en reaktion på hendes fokus. Hun skaber bevidst, når hun fokuserer på det, hun personligt og specifikt ønsker at skabe.

Bevidst skabelse handler om, at hun tillader at være i forbindelse med strømmen af velvære og med alt det, hun personligt betragter som godt.

Det begynder med følelsen af utilfredshed med det, som er. Dette giver liv til en proces, hvor hun klargør personlige præferencer til noget nyt; altså at opnå samklang med ideen og detaljerne vedrørende det ønskede og til sidst bevidst at være vidne til den bevægelse i kræfter og situationer, som imødekommer anmodningen.

Esters fysiske krop er i besiddelse af meget præcise vibrationsfortolkere (sanser). Hun er ikke altid opmærksom på, at hun har dem, eller at hun bruger dem til at definere sin fysiske realitet, men hun lever i en vibrerende verden og alt hvad hun opfatter, skyldes hendes evne til at fortolke vibration.

Hendes sanser fortolker vibration. Hendes evne til at forstå kontinuiteten af, hvem hun er som et evigt ikke fysisk væsen og hvem hun er her, i sin fysiske krop, skyldes de vibrationsfortolkere, hun kalder følelser.

Hendes følelser giver hende hvert eneste øjeblik en indikation af vibrationsforholdet mellem hendes ikke fysiske jeg og hendes fysiske jeg. Dette forhold er det vigtigste for hende og intet kan forøge hendes fysiske oplevelse mere, end en forståelse af sine egne følelser, for de fortæller hende alt, hvad hun behøver at vide om forholdet mellem hendes fysiske jeg og hendes ikke fysiske jeg.

Altså:

  1. 2014-01-15-23-59-28 (2)hun oplever, at noget kan være bedre
  2. hun ønsker
  3. hun tillader
  4. hun oplever med alle sine sanser den bedre måde at leve på
  5. dette noget ændrer sig til den ønskede bedre måde at leve på

Guide i: