Kilde

Tænker du på din rolle som ubetydelig i det store sammenhæng?

Nogle tror, at Gud eller en eller anden højere magt har skabt alle ting, inklusive dem selv, og at de er her på Jorden for at arbejde for at opnå en mere gudelig tilstand, eller for at få Guds velsignelser. Andre har besluttet, at der ikke er nogen Gud, og derfor stræber de heller ikke efter at behage nogen.

Den evigt udvidende vibration af velvære, hvorfra alt strømmer, bliver af nogle kaldt KILDEN TIL ALTING – altså det ikke fysiske. Vi kan vælge at have fokus på, at vi er en del af dette store sammenhæng, og det er vel egentlig ikke så fjernt fra troen på en højere magt.

Hvis vi ser os selv om en forlængelse eller udvidelse af KILDEN, så oplever KILDEN også denne udvidelse på grund af, gennem og med os.

Vi er ikke her i vores fysiske krop for at stræbe efter at opnå det ikke-fysiske, for vi er ikke adskilt fra det ikke-fysiske – vi er en udvidelse af den ikke-fysiske energi. Vi er ikke her på Jorden for at forsøge at vende tilbage til det ikke-fysiske, men for at tilkalde det ikke-fysiske til dér, hvor vi befinder os.

Vil du vide mere? Eller har du spørgsmål?

Kontakt