Fokus

Hvordan håndterer vi vores underbevidste sind og fastholder det bevidste sind?

Vores bevidste og vores underbevidste del er afhængige af hinanden.

Det underbevidste sind:

 • Er et lager fyldt med stimulus-respons-bånd, som stammer fra instinkter og er tillært gennem oplevelser. (Stimulus-respons: En simpel indlæringsmekanisme, hvorved adfærd udvikles på baggrund af stimulusrespons-reaktioner).
 • Er strengt vanebundet. Det vil afspille de samme adfærdsreaktioner på livets signaler igen.
 • Er millioner af gange mere kraftfuld end det bevidste sind.
 • Er dog en harddisk som kan programmeres og som vores livs oplevelser downloades til.
 • Underbevidst programmering får overtaget i samme øjeblik, det bevidste sind ikke er opmærksomt.
 • Fungerer altid i nuet.
 • Er altid på vagt og håndterer effektivt den adfærd, som er nødvendig i øjeblikket, uden at have brug for at blive overvåget af bevidstheden.

Det bevidste sind:

 • Er det kreative sind, det, der fremmaner de positive tanker.
 • Kan standse en forud programmeret adfærd og skabe en ny reaktion.
 • Giver os fri vilje, hvilket betyder, at vi ikke bare er offer for vores programmering.
 • Kan tænke både frem og tilbage i tiden.

Hvis det bevidste sinds ønsker strider mod underbevidsthedens programmer, hvilken bevidsthed tror du så sejrer?

Det meste af vores grundlæggende adfærd er indiskutabelt blevet downloadet gennem iagttagelse af andre mennesker.

En måde at ændre programmeringen kan fungere ved at være opmærksom (fuldkommen bevidst) på vores reaktioner og stille spørgsmål til de problemer vi støder på i vores liv:

 • Stil spørgsmål, når du følelsesmæssigt mærker at noget ikke er rigtigt. Hvor sidder det i kroppen? Hvad fornemmer du i kroppen, når du tænker på alting i forbindelse med dette problem?
 • Spørg – hvordan føles det? Hvordan ser det ud?
 • Mærk efter fornemmelsen. Vor sammen med den på en blid og accepterende måde. Ændrer den sig? Kan du mærke den helt ud i kanterne?
 • Vil fornemmelsen fortælle dig noget? Hvad vil den fortælle? Er der et ord, en sætning eller et billede, der beskriver kvaliteten af fornemmelsen?
 • Måske kommer der et svar fra fornemmelsen. Gentag svaret. Er det rigtigt? Afstemmer det? Afvent det helt rigtige svar, indtil det føles præcist rigtigt.
 • Spørg fornemmelsen: Hvad er det centrale i dette? Hvad er kernen i dette? eller hvad er det ved dette problem, der gør mig så …? Hvad drejer det her sig om?

 Når du får et svar fra fornemmelsen spørger du videre:

a.  Hvad er det der er så slemt ved alt det her?

b.  Hvad skal der til for at dette kan forløses?

Tag venligt imod det, som dukker op sammen med ændringen. Fasthold denne nye fornemmelse et stykke tid. Vær sammen med det på en venlig og accepterende måde. Prøv at tænke på en episode, hvor du kan bruge den nye måde at håndtere problemet på. Se det evt. som en film, du ser på TV. Vær opmærksom på de tanker du gør dig og de følelser du oplever i den nye måde at være på. Tag oplevelsen med ud på celleplanet, hvor den gamle programmering opløses og den nye måde at reagere på downloades. Du vil mærke ændringen som en lettelse i kroppen … faktisk en glæde og måske bliver du rørt.

Vil du vide mere? Eller har du spørgsmål? Se på www.focusing.dk

Kontakt